onderzoek

wardocs

collectie

documenten en doelgroepen

Voorbeelden

contact

Gespecialiseerd in het leveren van documenten uit buitenlandse archieven voor historisch onderzoek
en explosievenopsporing

Hans Nauta

Al in mijn jonge jaren ben ik hevig geïnteresseerd geraakt in de luchtoorlog. Het lezen van literatuur werd al snel opgevolgd door archiefbezoek. Vanaf 1989 verlengde dit onderzoek zich naar de buitenlandse archieven, met name The National Archives in Londen. De archieven bevatten een schat aan informatie en geven regelmatig nieuwe inzichten in de luchtoorlog van 1939-1945.

 

In de afgelopen jaren heb ik regelmatig artikelen gepubliceerd over bepaalde facetten van de luchtoorlog. Daarnaast geef ik lezingen aan diverse organisaties zoals musea, bibliotheken, regionale archieven en historische verenigingen.

Onderzoek

Bronnen voor onderzoek naar luchtoorlogincidenten bestaan doorgaans uit literatuur, lokale documenten en luchtfoto’s. Daarmee kan vastgesteld worden dát er een incident heeft plaatsgevonden, maar in mindere mate wát er zich heeft afgespeeld.

read more

Documenten en doelgroepen

De voornaamste documenten met relevante  informatie zijn de zogenaamde Operations Record Books. Deze  werden door verschillende hiërarchische lagen van de Royal Air Force bijgehouden; op Command, Group, Wing en Squadron niveau.

read more

DESIGN  |  BORGDESIGN