Bronnen voor onderzoek naar luchtoorlogincidenten bestaan doorgaans uit literatuur, lokale documenten en luchtfoto’s. Daarmee kan vastgesteld worden dát er een incident heeft plaatsgevonden, maar in mindere mate wát er zich heeft afgespeeld.

De laatste jaren is steeds meer primair bronmateriaal uit de buitenlandse archieven ontsloten. Dit bronmateriaal bevat waardevolle gegevens waarmee de leemten in kennis aangevuld kunnen worden.