VOORBEELDCASUS 1

Op 28 juli 1943 werden de Fokkerfabrieken in Amsterdam aangevallen. Uit lokale rapporten van de gemeente Amsterdam blijkt dat verschillende bommen werden afgeworpen, maar dat het exacte aantal niet kon worden vastgesteld. Op luchtfoto’s van augustus 1943 is schade waar te nemen, maar zijn geen duidelijke conclusies te trekken waar de bommen zijn terechtgekomen.

Het archiefmateriaal uit The National Archives in Londen geeft de volgende aanvullende informatie over het bombardement:

VOORBEELDCASUS 2

In 1945 ontbreekt het vaak aan lokale rapportages. Op luchtfoto’s zijn bomkraters waarneembaar bij een spoorlijn,
maar het is niet duidelijk wanneer, hoeveel en welke type bommen zijn afgeworpen.

Het archiefmateriaal uit The National Archives in Londen geeft de volgende aanvullende informatie over het bombardement:

VOORBEELDCASUS 3

Op 9 oktober 1940 kwamen bommen bij een woonhuis op Texel neer. Lokale rapportages zoals een Luchtbeschermingsrapport ontbreken en het is onduidelijk wat zich heeft afgespeeld.

In de beginjaren van de oorlog  zijn echter niet alle gebieden op luchtfoto’s vastgelegd. Op luchtfoto’s van 1944-1945 zijn
verstoringen aan de grond van eerdere jaren niet exact vast te stellen.

Het archiefmateriaal uit The National Archives in Londen en Militär Archiv in Freiburg geeft de volgende aanvullende gegevens
over het bombardement:

VOORBEELDCASUS 4

Op 16 en 17 september 1944 werden ter ondersteuning van Operation Market Garden diverse aanvallen uitgevoerd op Duitse luchtafweerstellingen. Bij grootscheepse luchtaanvallen is door de hectiek moeilijk  vast te stellen wat zich precies heeft afgespeeld.

Het archiefmateriaal uit The National Archives and Records Administration in Washington geeft de volgende aanvullende gegevens over de diverse bombardementen:

VOORBEELDCASUS 5

Het zuiden, oosten en noorden van Nederland werd in 1944 en 1945 bevrijd. De bevolking en grootste gedeelte van het ambtelijk apparaat waren geëvacueerd uit de gevechtszones waardoor er weinig accurate lokale rapportages bewaard zijn gebleven.

Het archiefmateriaal uit The National Archives in Londen geeft de volgende aanvullende informatie over grondgevechten:

VOORBEELDCASUS 6

Bij het vaststellen van gevechtsacties op zee zijn de reguliere luchtfoto’s niet bruikbaar. Daarnaast ontbreekt het vaak aan lokale rapportages omdat incidenten zich buiten de waarnemingsafstand van de kust afspeelden.

Het archiefmateriaal uit The National Archives in Londen geeft de volgende  informatie over verschillende soorten gevechtshandelingen op zee: