De voornaamste documenten met relevante  informatie zijn de zogenaamde Operations Record Books. Deze  werden door verschillende hiërarchische lagen van de Royal Air Force bijgehouden;
op Command, Group, Wing en Squadron niveau. Deze Operations Record Books bevatten informatie over de individuele toestellen, aanvalswijze, afgeworpen bommenlasten en waargenomen resultaten na luchtaanvallen.

 

 

In een aantal gevallen zijn ook de Interpretation Reports bewaard gebleven. Dit zijn de rapporten met aanvalsanalyses en -evaluaties, vaak ondersteund met luchtfoto’s tijdens en na de aanval.

Het bronmateriaal bevat waardevolle informatie voor:

• explosievenopsporingsbedrijven
• (semi) overheden
• onderzoeksinstituten
• heemkundige kringen
• auteurs